Psikiyatri Denizli

Psikiyatri, insanın davranış dinamiklerini biyopsikososyal olarak açıklamak üzerine çalışan ve normal ile normal dışı (hastalık) davranış örüntülerini sınıflandırarak tedavi etmeye çabalayan tıp bilimi, ruh hekimliği.

Psikiyatri, insanların duygu, düşünce ve davranışlarındaki sapmaları tanımlayıp çok farklı tekniklerle tedavi ederek insanlara yardım eden bir tıp disiplinidir. Psikiyatristler, öncelikle hekimdir.

İnsan duygu, düşünce ve davranışlarının öznel (subjektif) doğası ve yirminci yüzyıldaki Freud etkisi nedeniyle, kuramı ve uygulaması yıllarca eleştiri oklarına hedef olmuştur.

1960'larda başlayan antipsikiyatri hareketiyle, toplumu "norm"lara indirgeme ve işlevselliği bozulan kişilerin kapatılması/dışlanması çabasının uygulayıcısı olarak itham edilmiştir. Oysa ki temelinde hekimlikten ibarettir.

Psikiyatri, Türkçe'de "ruh hekimliği" olarak isimlendirilse de, beyinle(ve yalnızca beyinle) uğraşır. Psikoterapi de dahil olmak üzere tüm tedavi yöntemleri, etkisini beyinde(ve yalnızca beyinde) gösterir.

Psikiyatri Denizli

Psikiyatri Hastalıkları Tanısı

Psikiyatri hastalıklarının tanısı için kişinin davranış ve duygudurum bozukluklarının bir süre gözlemlenmesi gerekmektedir. Tanı aşamasında görüşme, teşhis muayeneleri ve psikometrik testlerden oluşur. Görüşme sırasında hastaların şikayetleri sözlü olarak uzman ile paylaşılır. Bundan dolayı, psikiyatri rahatsızlıkların teşhisi tedavi kadar önem taşır. Bu rahatsızlıklar semptomlar ile kendini belli eder. Bu semptomlar psikiyatri rahatsızlıklarının teşhisinin belirlenmesinde en önemli etkendir. Bundan dolayı psikiyatri rahatsızlıkların tanısı belirlenirken bu rahatsızlığın nedenleri de araştırılması gereken bir durumdur. Bu durumlar; biyolojik, fizyolojik ve kalıtımsal sebepler ile bağlantılı olabilmektedir. Teşhis koyma sürecin de bir uzmandan destek almak oldukça önem taşır. Uygun tedavi süreci için doğru teşhis gerekmektedir.

Psikiyatri Hastalıkları Tedavisi

Ruh ve beden sağlığı bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Kişilerin bedensel sağlıklarını kaybetmesi kadar ruh sağlığının bozulması da olağan bir durumdur. Her iki durumda da doğru teşhis ve tedavi yöntemi ile kişiler sağlıklarına kavuşabilir. Ruh sağlığının bozulması beden sağlığının da bozulmasına neden olmaktadır. Psikolojik problemler bedensel semptomlar ile kendini belli eder. Ruhsal rahatsızlıkların tedavi edilmesinde genel olarak ilaç kullanılır ve psikoterapi yöntemine başvurulur.

Psikiyatrik ilaçlar kişinin kendi başına kullanacağı ilaçlar değildir. Fakat rahatsızlık söz konusuysa bir uzman tarafından önerilerek kullanılabilir. Her insan üzülebilir ancak depresyon bir rahatsızlıktır ve bu teşhis ilgili uzman tarafından konulabilir. Ardından kişiye özel ilgili tedavi planı uygulanır. Gerekli olmadığı halde uzun zamanlarda kullanılan antidepresan ilaçları aslında belirli durumlarla sınırlı olmaktadır. Bir diğer durum ise gereksinim duyan bireylerin ilaç tedavisinden uzak durmasıdır, böyle bir durumda tedavi edilmeyen ruhsal rahatsızlığın olumsuz sonuçları ile kişi karşı karşıyadır. Psikoterapi yöntemi de ilaç tedavisinde olduğu gibi ilgili hekim önerisi ile belirlenmeli ve tedavi planlanmalıdır. Bu şekilde tedavide başarı oranı yüksek olabilir.