Psikiyatri Denizli

Psikiyatri, insanın davranış dinamiklerini biyopsikososyal olarak açıklamak üzerine çalışan ve normal ile normal dışı (hastalık) davranış örüntülerini sınıflandırarak tedavi etmeye çabalayan tıp bilimi, ruh hekimliği.

Psikiyatri, insanların duygu, düşünce ve davranışlarındaki sapmaları tanımlayıp çok farklı tekniklerle tedavi ederek insanlara yardım eden bir tıp disiplinidir. Psikiyatristler, öncelikle hekimdir.

İnsan duygu, düşünce ve davranışlarının öznel (subjektif) doğası ve yirminci yüzyıldaki Freud etkisi nedeniyle, kuramı ve uygulaması yıllarca eleştiri oklarına hedef olmuştur.

1960'larda başlayan antipsikiyatri hareketiyle, toplumu "norm"lara indirgeme ve işlevselliği bozulan kişilerin kapatılması/dışlanması çabasının uygulayıcısı olarak itham edilmiştir. Oysa ki temelinde hekimlikten ibarettir.

Psikiyatri, Türkçe'de "ruh hekimliği" olarak isimlendirilse de, beyinle(ve yalnızca beyinle) uğraşır. Psikoterapi de dahil olmak üzere tüm tedavi yöntemleri, etkisini beyinde(ve yalnızca beyinde) gösterir.